TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

 NICE               :  Tốt ( chất lượng cao, hoàn thiện sắc sảo)
 HUMANITIESE: Nhân văn ( tâm huyết, đạo đức)
 TIMELINE        : Tiến độ 
 Lấy chất lượng là yêu tiên hàng đầu, làm việc tận tâm, cống hiến, đạo đức và chân thành. Các yếu tố trên là đều tiên quyết cho sự hoạt động của công ty, đó không chỉ là Slogan mà những điều đó được xem như là xương sống, là điều kiện để trở thành của thành viên NHT. 
 Vậy điều cuối cùng chính là mục tiêu định hướng của công ty để có thể vững mạnh. Có chất lượng, có tâm huyết, đạo đức nhưng tiến độ công trình mới là nhân tố để khẳng định uy tín và tạo ra vị thế của doanh nghiệp, tiến độ là yếu tố để chứng minh cho sự chuyên nghiệp, uy tín của tập thể NHT làm việc có tổ chức, tinh thần kĩ luật  và là sự đoàn kết của cán bộ, công nhân viên NHT.

 Dựa vào định hướng phát triển, phương châm làm việc của công ty và đây cũng là những yêu cầu bắt buộc phải có của từng cán bộ công nhân nếu muốn trở thành thành viên của NHT.

 Hãy trở thành thành viên của NHT nếu các bạn cảm thấy mình có thể. 
 Trân Trọng!