5 ĐẶC ĐIỂM ĐỂ XÂY DỰNG MỘT ĐỘI NGŨ LÀM VIỆC

Có thể bạn đã có một đội ngũ làm việc tuyệt vời, chất lượng và ổn định. Nhưng khi bạn vẫn đang khởi nghiệp, bạn muốn có một đội ngũ làm việc chung với bạn trong tương lai. Bạn có kế hoạch, có niềm tin rằng đội ngũ của bạn sẽ đi cùng bạn lâu dài, hoạt động hiệu quả và phát triển. Có thể bạn đã biết, nhưng chúng tôi xin được chia sẻ một số cách có được đội ngũ làm việc hiệu quả. Bạn biết đấy, đôi khi sự kỳ vọng chỉ mang lại thất vọng.

Xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả, đi đến thành công thì ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, bạn nên phân biệt rõ nhóm của bạn là những người cùng khởi nghiệp hay là sự kêu gọi mọi người dựa trên một đội hình có sẵn. Nếu nhóm của bạn chưa có người đứng đầu, hãy chọn ra một người. Sau đó mọi thành viên sẽ được thông báo về các mục tiêu, dự kiến sẽ đạt được. Có thể cho các thành viên tham gia các hoạt động xây dựng nhóm, điều này để tăng sự gắn kết, củng cố niềm tin giữa các thành viên.

Các yếu tố hình thành một nhóm làm việc hiệu quả

Có rất nhiều quan điểm để xây dựng đội ngũ làm việc, bạn hãy chọn ra cho nhóm của bạn những phương pháp xây dựng thích hợp. Mọi phương pháp chỉ mang tính tham khảo, chưa chắc có hiệu quả khi áp dụng cho bạn.

Đặt mục tiêu rõ ràng

Khi xây dựng đội nhóm, các mục tiêu phải được rõ ràng. Mục tiêu phải cụ thể hóa, tính toán và đo lường, phù hợp năng lực chung, và phải vạch ra được tiến độ để đạt được nó. Những điều này phải được trình bày cho tất cả các thành viên trong nhóm, phải đảm bảo sau khi chốt vấn đề thì tất cả các thành viên phải nằm chung một định hướng. Có thể quy mô nhóm của bạn chưa cần thiết phải chi tiết hóa các mục tiêu trong tương lai, nhưng bạn nên nhớ, đặt mục tiêu cũng là một loại kỹ năng. Hy vọng nhóm của bạn có những mục tiêu phù hợp năng lực và có thể hiện thực hóa nó.

Đạt được cam kết từ nhóm làm việc

Luôn đảm bảo rằng các thành viên làm việc dựa trên cơ sở các mục tiêu đã đồng thuận và có sự cam kết. Hiệu quả hơn nếu bạn dự trù chi phí cho việc tăng khả năng hội ý nhóm, để mỗi cá nhân có thể chia sẻ những ý kiến, nhận thức và cảm xúc trong quá trình làm việc. người đứng đầu sẽ dựa vào đó, và nếu có vấn đề phát sinh thì lãnh đạo nhóm có thể kiểm soát được. Thậm chí bạn biết đấy, từng thành viên trong nhóm thậm chí có thể làm chủ tình hình và tìm ra giải pháp thay vì đỗ lỗi cho người khác. Tất cả các hành vi của các thành viên trong quá trình làm việc sẽ được phản hồi trong các cuộc họp, sẽ có sự cải thiện trong tương lai nếu bạn áp dụng các phương pháp đánh giá năng lực làm việc trong nhóm thường xuyên.

Tìm kiếm sự gắn kết giữa các đồng đội

Luôn có sự khuyến khích và lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm. Khi một người trình bày ý tưởng của họ, việc làm này có thể thu hút các cá nhân đồng thuận. Sự tin tưởng và nhất trí sẽ thúc đẩy họ nhanh đưa ra quyết định hơn. Những các nhân có sự khác biệt nhưng không được sự đồng thuận của tập thể thì nên nhận lại sự ghi nhận, thông cảm và có phương pháp sửa đổi cải thiện trong những đề xuất mới trong tương lai.

Các giải pháp trao đổi thông tin hiệu quả và nhanh chóng

Không phải kế hoạch nào cũng diễn ra xuông sẻ, sẽ có các vấn đề phát sinh hoặc điều chỉnh. Để thực hiện nhanh hơn những vấn đề này, đòi hỏi cần có những cơ chế giao tiếp giữa người đứng đầu và các thành viên hoặc giữa các thành viên với nhau. Các kênh thông tin liên lạc bao gồm như email, báo cáo hoặc các group làm việc thực tế. Điều này có thể sẽ giúp giảm thiểu thời gian và tương tác nhanh hơn.

Thiết lập quy trình ra quyết định dứt khoát

Một nhóm làm việc hiệu quả luôn tuân theo quy trình đưa ra và tìm cách giải quyết vấn đề. Việc tuân thủ này tránh mắc bẫy của những cuộc thảo luận dài dòng và vô nghĩa, tránh tính trạng phải kết thúc thảo luận trong sự thất vọng hoặc không có giải pháp hành động sau đó. Quy trình được thiết lập rõ ràng là một quy trình được sự thống nhất của cả nhóm làm việc và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều có tiếng nói trong các quyết định. Việc làm này có thể đạt được dựa theo sự đồng thuận của đa số phiếu đồng thuận. Bạn luôn biết rằng, không có giải pháp nào là hoàn hảo đến mức ai cũng đồng thuận.

Có rất nhiều cách để xây dựng đội ngũ làm việc phù hợp với mục tiêu của bạn khi bạn là một người lãnh đạo nhóm. Nhưng tối thiểu bạn phải đạt được sự đồng thuận của các thành viên, có hành động và kế hoạch cụ thể. Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro, chứ không thể hoàn toàn xóa bỏ nó trong quá trình làm việc thực tế, chúc bạn và nhóm của bạn đạt được các mục tiêu đặt ra.