logo nht company

Xây tổ ấm, dựng niềm tin.

Lĩnh vực hoạt động
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHT hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực thiết kế, thi công, xây dựng kết hợp ứng dụng công nghệ điện năng lượng mặt trời vào công trình của khách hàng mang đến giá trị bền vững và an toàn cho từng dự án cụ thể.
Dự án nổi bật
Đối tác
Đối tác của chúng tôi